Jövőkép

Hargita megye Székelyföld része, ennek jegyében saját törekvései és jövőképe szervesen kötődik ennek a térségnek az aspirációihoz. A mai fiatalok 2050 Hargita megyéjének véleményformáló, döntéshozó nemzedékét képviselik. Így azok az intézkedések, átfogó programok és tevékenységek, amelyeknek a 2014-2020-as megyei ifjúsági stratégia ad keretet, ez az általános jövőképet szolgálja.

Hargita megye az a hely, ahol:

  • a fiatalok hosszútávú jövőképpel rendelkeznek és önálló célkitűzéseket képesek megfogalmazni;
  • a fiatal rendelkezésére állnak azok a körülmények, amelyek méltányos megélhetését biztosítják,
  • döntéseit a fiatal a számára kínálkozó összes lehetőség ismeretében hozza meg úgy, hogy hozzáférése van az ehhez szükséges összes információhoz;
  • a fiatal tudatában van saját és környezete problémáinak, képes megfogalmazni őket, saját erőből megoldani, illetve alkalom adtán megfelelő segítséget kérni ehhez;
  • lehetősége van a fiatalnak saját kezdeményezéseihez intézményes formát szervezni és ezáltal generációs társakat bevonni;
  • a fiatal döntéshozóvá, társadalmi vezetővé, sikeres vállalkozóvá válása egyéni képességeinek függvénye egy befogadó, egyenlő esélyeket biztosító, erre az egyéni képességekre építő társadalomban;
  • a fiatal tisztában van azzal, hogy a jövőkép teljesülésében, a társadalmi fejlődésben kulcsfontosságú tényezőt képez;
  • a fiatal élete tudatos mind saját egészségi állapota, mind természeti és társadalmi környezetéhez viszonyítva.
 
Elvi felvezető - Fiatalok Hargita megyében 2020

Minden 2020 irányába mutat. Európa 2020 névre hallgat az a növekedési stratégia, amely az Európai Közösség szintjén határozza meg azokat a fő fejlesztési irányvonalakat, amelyek mentén fejlődni kellene.

TOVÁBB
Fiatalok Hargita Megyében 2020

Hargita megye középtávon gondolkodik. Előrelátóan tervezi és építi a megye ifjúsági stratégiáját. A megye megpályázta és megnyerte az Európai Unió ifjúság fejlesztésére vonatkozó Youth in Action (Fiatalok Lendületben) pályázatát, amely keretet és lehetőséget teremt az ifjúsági infrastruktúra fejlesztésére. A projekt levezetésének központja Csíkszereda, de a város mellett még Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós vonzáskörzetéhez tartozó ifjúság is szervesen érintett.

TOVÁBB
 
Hargita megyei ifjúsági stratégia - zárókonferencia - videók
TOVÁBB
 
Ifjúsági nap Hargita megyében 2013

A fiatalokért, a fiatalokról szólt Hargita Megye Tanácsának Ifjúsági nap Hargita megyében 2013 elnevezésű, kétnapos rendezvénye. 

TOVÁBB
 
Készül az ifjúsági stratégia

A Fiatalok Hargita megyében 2020 elnevezésű ifjúsági stratégia megtervezéséről szervezett szombaton, április 13-án megbeszélést Hargita Megye Tanácsa a székelyudvarhelyi Junior Étteremben.

TOVÁBB
 
Hargita Megye Tanácsa
Hargita Megye Tanácsa...
TOVÁBB
Zárókonferenián készült videók

Megtekinthetőek a zárókonferencián készült videók.

TOVÁBB
Másodszorra is Morecsiba

Háromnapos rendezvénnyel örvendeztette meg Hargita Megye Tanácsa Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálatának csíki csapata a sziklamászás szerelmeseit az elmúlt hétvégén, június 14–16. között.

TOVÁBB
Ifjúsági nap Hargita megyében 2013

A fiatalokért, a fiatalokról szólt Hargita Megye Tanácsának Ifjúsági nap Hargita megyében 2013 elnevezésű, kétnapos rendezvénye. A szervezők színes programmal várták az érdeklődőket, ifjúsági konferenciát tartottak Fiatalok Hargita megyében 2020 címmel, díjazták a Nevezd meg a legjobbakat! verseny győzteseit, helyet kaptak az elengedhetetlen csapatmunkák és a csoportépítés, de a sporttevékenységekről, a szórakozásról sem feledkeztek meg.

TOVÁBB
Üzemel a Márton Áron Gimnázium két csapatának nyereménye

A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium két csapata megosztott első helyezettként nyerte meg azt a napelemes panelekből álló, áramot előállító rendszert, amely a Hargita Megye Tanácsának Energiatakarékossági Közszolgálata által második alkalommal megszervezett tanulmányi verseny fődíja volt.

TOVÁBB