Projektek
 
Fiatalok Hargita Megyében 2020
2013. május 14., 11:19:43
 
Szervező
 
Koordinátor
 
Előadó
 
Partner
 
Támogató
 
Összefoglaló
 

Hargita megye középtávon gondolkodik. Előrelátóan tervezi és építi a megye ifjúsági stratégiáját. A megye megpályázta és megnyerte az Európai Unió ifjúság fejlesztésére vonatkozó Youth in Action (Fiatalok Lendületben) pályázatát, amely keretet és lehetőséget teremt az ifjúsági infrastruktúra fejlesztésére. A projekt levezetésének központja Csíkszereda, de a város mellett még Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós vonzáskörzetéhez tartozó ifjúság is szervesen érintett.
Hargita megyének van már ifjúsági stratégiája, de az 2013 végén lejár. Egy új tervre van szükség, amelynek keretén belül egy erős intézményes és konzultációs folyamatrendszert kell kiépíteni, amely révén a fiatalok látásmódja, szükségletei, az ifjúsági civil szervezetek céljai is bekerülhetnek majd Hargita Megye Tanácsának stratégiai megyefejlesztési tevékenységébe. A megye most is fordít támogatási eszközöket ifjúsági tevékenységek fejlesztésére, de ha egy ilyen típusú projektnek megfelelő stratégiai tervezés és végrehajtás, valamint tudatos forrászervezés zajlik, akkor további erőforrások is mozgosíthatók stratégiai fontosságú ifjúsági projektekre.

Jelen projekt célja, hogy előkészítse a "Fiatalok Hargita Megyében 2020" stratégiát a megye számára. A program fő tevékenységét a “Fiatalok Hargita Megyében 2020 Konferencia” képezi, amelyre Csíkszeredában kerül sor 2013. áprilisa folyamán.  A projekt teljes időtartama 12 hónap. 2012. júliusban kezdődik, az őszi időszak során személyes és online konzultációs folyamat zajlik le, majd az ezt követő tavaszon kerül sor a fejlesztési konferenciára és a stratégia kidolgozására. A projekt révén megszületnek a stratégiai prioritások, és létrejön az ifjúságot érintő stratégiai projektportfolió.
Egy részletes helyzetelemzés is készül Hargita megye ifjúsági helyzetéről, várhatóan kialakul egy teljes módszertan egy megyei ágazati stratégia elkészítésére, és megszületik az a nyersanyag, amelyből egy professzionális vállalkozás össze tudja állítani a megye ifjúságfejlesztési stratégiáját.
A Hargita Megyei Ifjúsági Akciócsoport a projekt végén jön létre, amely egy olyan konzultációs testület kíván lenni, melyet a megyei tanács hív életre, és amelyben ifjúsági valamint ifjúsággal foglalkozó szervezetek képviseltetik magukat. A testület feladata rendszeres egyeztetést, konzultációt folytatni a megye ifjúsági ügyeiben, ugyanakkor célja szakmailag követni a stratégia alkalmazását 2014-től.

A projekt köré épülő partnerség 7 szervezetből áll. Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Főtanfelügyelőség, Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács, Gyergyószéki Ifjúsági Egyeztető Tanács, az ADI Hargita és a helyi és regionális fejlesztéssel foglalkozó PONT Csoport működik közre a projekt megvalósításában.