Projektek
 
Elvi felvezető - Fiatalok Hargita megyében 2020
2013. június 10., 19:17:43
 
Szervező
 
Koordinátor
 
Előadó
 
Partner
 
Támogató
 
Összefoglaló
 

A 2020-AS JÖVŐKÉP ÉS HORIZONT

Minden 2020 irányába mutat. Európa 2020 névre hallgat az a növekedési stratégia, amely az Európai Közösség szintjén határozza meg azokat a fő fejlesztési irányvonalakat, amelyek mentén fejlődni kellene. Hogy mi a kötődés a fiatalokkal?

Az Európa 2020 stratégia sikeres végrehajtásához szükség van a társadalom valamennyi szegmensének tevékeny szerepvállalására. Az Európa 2020 stratégia céljainak valóra váltása nem kizárólag a kormányok feladata, hanem mindenkié, például:
• a vállalkozásoké,
• a szakszervezeteké,
• a nem kormányzati szervezeteké,
• a helyi hatóságoké és
• a magánszemélyeké.

A bevállt módszerek átadása és átvétele, a teljesítményértékelés és a hálózatépítés – amit több uniós kormány is ösztönöz – mind hasznos eszköznek bizonyult a felelősségvállalás kialakítása és a reformdinamika erősítése szempontjából.

De a 2020-as horizont irányába tekintenek az országos fejlesztések is. Tény, országos szinten a fejlesztési folyamatok igen nehézkesen működnek, ezért várhatóan egyfajta centralizáció valósul meg ezen a területen. Viszont emellett a fejlesztések térségi szintű koncepcióinak kialakítása, valamint ezek végrehajtása helyi, illetve térségi szinten kell megtörténjenek. Az ország feladata az európai szempontrendszerek alkalmazása a fejlesztési folyamatokban.

A helyi fejlesztésekben a megye szerepe a koordinációs és segítségnyújtási szerep betöltése, és a fejlődési irányvonalak meghatározása, akár gazdasági, beruházási vagy társadalmi kérdésekben.

A megyei fejlesztésekbe bevont és befektetett források mértéke jelentősen növekedett az elmúlt években. Elérkezett az idő arra, hogy a Hargita megyei társadalmi folyamatokat jobban megértsük, és hogy ezeket ágazatonként is még mélyebben megtervezzük.

MIÉRT IFJÚSÁGI STRATÉGIA?

• Az ifjúság az a társadalmi csoport lehet, amely alapjaiban határozza meg a megye fejlődését a következő 20-30 évben. Azért érdemes most figyelmet fordítani a fiatalokra, hogy hosszú távon ők maguk legyenek azok, akik a megyét még fejlettebbé, élhetőbbé, szerethetővé teszik. A mi dolgunk ennek alapjait megteremteni.
• Hargita megye jelenlegi ifjúsági stratégiája hamarosan lejár, le kell vonni a következtetéseket, és meg kell tervezni a 2014-től kezdődő időszak feladatait.
• Lehetőség van az ifjúsági infrastruktúra konszolidálására, hiszen számos épület, terület került vissza a megyei tanács tulajdonába. Az infrastruktúra viszont nem önmagáért fejlődik, hanem a fiatalok szükségleteit hivatott kiszolgálni.

A FIATALOK HARGITA MEGYÉBEN 2020 PROJEKT TARTALMA

• Konzultációk: regionális és ágazati szinten egyaránt. Fontos megérteni, miként vélekednek a megye fiataljai és miként vélekednek azoknak az ágazatoknak a képviselői, akik tevékenysége érinti a fiatalokat, és akik tevékenysége a fiatalok által is meghatározott.
• Fejlesztési konferencia: a projekt kulcspillanatát a 2013. tavaszán sorra kerülő fejlesztési konferencia képzi. A konferencia célja elemezni és konklúziókat megfogalmazni a konzultációk során összegyűlt információkkal kapcsolatosan.
• Szakmai háttérmunka: a folyamatot helyi és regionális fejlesztésben jártas szakértők segítik, akiknek szerepe nem a tartalom meghatározása, hiszen ez a helyi emberek szemlélete szerint alakul, feladatuk inkább az, hogy a folyamat egy megfelelő szakmai mederben valósuljon meg, és a végeredmények használhatósága egyértelmű legyen mindenki számára.
• Végeredmények
o Fejlesztési stratégia, cselekvési terv: egy olyan eszköz, amely alapján a megyei tanács és az érintett partnerek közösen foghatnak hozzá az ifjúsági élet továbbfejlesztéséhez, és az ehhez kulcsfontosságú források megszervezéséhez, bevonásához.
o Módszertan az ágazati fejlesztések megtervezésére: más területeken is használható lehet ez a megye számára, a projekt ilyen értelemben tesztként is működik arra vonatkozóan, hogy melyek a leghatékonyabb konzultációs módszerek egy-egy ágazati stratégia kidolgozására, továbbfejlesztésére.

A PROJEKT VEZÉRELVEI

• Nyilvánosság: egy fejlesztési stratégia akkor tud hatékony lenni, ha széles körben ismert, elfogadott, olyan nyelvezetet használ, amely az egyszerű ember számára is érthető.
• Szakmaiság: fontos felismernünk azt, hogy azok, akik a megye fiatalságáért tesznek, aktív szerepet vállalnak a folyamatokban. A kívülről érkező szemlélet viszont olyan elemeit veheti észre a folyamatoknak, amelyet a benne levőknek nem áll módjában észrevenni. A belső tapasztalatok és a külső szemlélő meglátásának kombinációja biztosíthatja az ideális megoldásokat bármilyen problémakör kezelésére.
• Gyakorlati használhatóság: a fejlesztési stratégia akkor hatékony, ha több mint egy dokumentum. Éppen ezért igen fontos a gyakorlati cselekvések, konkrét projektek meghatározása, amelyek a fejlesztésben használhatók.
• Modellérték: számos ágazat területén fontos eredményeket ért el Hargita megye, viszont egyértelmű, hogy folytatni kell a folyamatokat, hiszen a fejlesztés nem ismer határokat. Ennek tükrében az ifjúsági stratégiai tervezés más ágazatok számára is hasznossá válhat, a fejlesztési mechanizmusok ezáltal homogénné tehetők.

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK

A megye ifjúságának szerepe nemcsak szűk értelemben, ifjúsági területen érvényesül, hanem számos kötődése van más ágazati tevékenységekkel is:
• Munkaerő, foglalkoztatás: a foglalkoztatás területén szavatolt intézkedéseknek egyértelműen hatása kell legyen a fiatalokra, hiszen ők képezik a munkaerőpiaci-szükségletek utánpótlását.
• Oktatás: az oktatásnak szintén a munkaerőpiaci szükségleteket kell figyelembe vennie. Az oktatás fő alanya a fiatal,  ezért nem mindegy, hogy milyenek a kötelező és alternatív oktatási formák. Ezek olyan képzést kell biztosítsanak neki, amelyek az életben való eligazodást segítik elő lehetőleg úgy, hogy a fiatal a szülőföldön maradjon.
• Település- és térségfejlesztés: a fiataloknak benne kell lenniük a térségfejlesztési folyamatokban. Az EU 2014-2020 a kistérségek intézményes szerepét kívánja megerősíteni a fejlesztési folyamatokban, ebbe bevonva nemcsak a köz-, hanem a magán- és civil szféra képviselőit is.
• Kultúra, környezet: egy fiatal akkor marad a megyében, ha nemcsak munkát kap, de élhető, kellemes, dinamikus környezetet is.

SZÉLES KÖRÚ PARTNERSÉG

Ez a folyamat elképzelhetetlen egy fenntartható partneri hálózat nélkül. Éppen ezért Hargita Megye Tanácsa koordinátor szerepet tölt be, és már a projekt tervezésébe területi ifjúsági szervezeteket (Gyergyó Terület Ifjúsági Tanácsa, Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és Udvarhelyszék Ifjúsági Egyeztető Tanácsa), ifjúságban érintett közintézményeket (Hargita Megye Főtanfelügyelősége, Hargita Megye Foglalkoztatási Ügynöksége) , valamint fejlesztési területen jártas szervezeteket (Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás és a PONT Csoport) vont be.

Ez a széleskörű partnerség ebben a projektben is, és a kidolgozandó fejlesztési stratégia végrehajtásában is fontos szerepet tölt be. Mi több, modellértékű lehet akár más ágazatok fejlesztésében is.

 
Ifjúsági nap Hargita megyében 2013

A fiatalokért, a fiatalokról szólt Hargita Megye Tanácsának Ifjúsági nap Hargita megyében 2013 elnevezésű, kétnapos rendezvénye. A szervezők színes programmal várták az érdeklődőket, ifjúsági konferenciát tartottak Fiatalok Hargita megyében 2020 címmel, díjazták a Nevezd meg a legjobbakat! verseny győzteseit, helyet kaptak az elengedhetetlen csapatmunkák és a csoportépítés, de a sporttevékenységekről, a szórakozásról sem feledkeztek meg.

TOVÁBB
Készül az ifjúsági stratégia

A Fiatalok Hargita megyében 2020 elnevezésű ifjúsági stratégia megtervezéséről szervezett szombaton, április 13-án megbeszélést Hargita Megye Tanácsa a székelyudvarhelyi Junior Étteremben. 

TOVÁBB
Az ifjúsági szervezetek képviselői tanácskoztak Csíkszeredában

Tanácskozást tartottak március 7-én Hargita Megye Tanácsa meghívására a Hargita megyei ifjúsági szervezetek képviselői, amelyeket a Hargita Megyei Ifjúsági Alapítvány tömörít. Részt vett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Ferencz Salamon Alpár megyei tanácsos, az oktatási-kulturális szakbizottság elnöke, továbbá Becze István és Bíró Barna Botond megyei tanácsos is.

TOVÁBB