Olvasmányok
 
Hogyan látod magad 2020-ban? Csíkszeredai konzultáció
2013. június 14., 01:12:03

Fiatalok Hargita megyében 2020 – Csíkszeredai konzultáció – 2013. 03. 21.

2020
- Óriási elektronikus zenei fesztivál Csíkszeredában
- Csíkvacsárcsin a focipálya kialakítása
- Megértetni a fiatalokkal az önkéntesség és a közösségért való tevés fontosságát
- Legyen egy olyan színházterem, amiért az ifjúsági szervezetek nem kell vagy csak jelképes összeget kell fizessenek
- Nagyobb összetartás az ifjúsági szervezetek között
- Könnyebb elszámolás a pályázatoknál
- Virágzó ifjúsági élet, rengeteg programmal és tevékenységgel, amely a 2020 után érkező ifjúságot a közösségi éltebe vonza
- Kiváló kapcsolatok kialakítása és ápolása mind belföldi mind pedig külföldi ifjúsági- és egyéb szervezetekkel
- Fiatalok állandó képzése
- Olyan programok, amelyekben a hátrányos helyzetű emberek sem érzik háttérbe szorlva magukat
- A szépvízi ifjúsági napok elérjék azt a szintet, mint ahol most Tusványos van
- 2020ra legyen már lakásom és családom
- Szeretném ha addigra Csíkszeredában befejeződnének a felújítási munkálatok, és a város egy végleges formát és arculatot öltene
- Szeretném ha nagyobb hangsúlyt kapnának az idegen nyelvek ismerete, ennek értékelése
- A legtöbb öntevékeny ifjúsági szervezet esetében a munka teljes egészében önkéntes és a tapasztalatszerzést leszámítva nincs más előnye. Egészen biztos, hogy nagyobb számban tevékenykednének a fiatalok és precízebben végeznék a tennivalóikat, ha az adott munkáért, a pozíció betöltéséért akár egy szimbolikus fizetés járna, mondjuk egy különleges érdemösztöndíj formájában
- 2020-ig szeretném ha a szervezetünknek lenne 80 aktív tagja, akik kiveszik a részüket a szervezésből is
- Szeretném ha a település fiatalságának munkahelyet tudnának biztosítani saját községükben
- 2020-ig szeretném látni, hogy fellendül az erdélyi turizmus
- Az ifjúsági szervezetekbe több fiatal legyen
- Több pályázati lehetőség, könnyebb elszámolás
- Több kedvezmény a fiataloknak
- Szervezetek jó működése
- Családalapítás
- Aktív fiatalok
- Szórakozóhely a fiataloknak
- Több támogató
- Helyi vállalkozók támogatása
- Kanalizálás
- Megfelelő életkörülmények
- Jobb emberek
- Biztos munkahely
- Egy saját cég kialakítása
- Egy elkötelezett helyi vezetőség
- Családalapítás, egy meghitt otthon